W wolności najważniejsza jest jej świadomość... (prof. Tadeusz Kotarbiński)
budynek

Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zakładem półotwartym dla młodzieży niedostosowanej społecznie, skierowanej do zakładu na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, rozpoznanej przez specjalistyczne zespoły diagnostyczne jako : będącej w normie intelektualnej bez zaburzeń neuropsychicznych i osobowościowych, wymagających wzmożonej opieki psychoterapeutycznej i lekarskiej w wieku od 13 do 21 lat.Misja

Misją Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest pełna społeczna readaptacja nieletnich przebywających w placówce i przygotowanie ich do aktywnego, zgodnego z normami moralnymi i prawnymi, samodzielnego funkcjonowania w różnych rolach społecznych: rodzinnych, zawodowych, obywatelskich.

Zadania zakładu

Podstawowymi zadaniami zakładu są: wychowanie resocjalizujące przebywających w nim wychowanków, zmierzające do zmiany postaw nieletnich wobec samych siebie jak również w kierunku społecznie akceptowalnym, umożliwiające wszechstronny rozwój osobowości oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie zgodnego z prawem i normami społecznymi.

Wizja

Pragniemy tworzyć placówkę nowoczesną, otwartą na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, cieszącą się uznaniem i zaufaniem społecznym.

Aktualności
aktualnośći

Protokół Komisji Konkursu literacko - multimedialnego "Nasze Boże Narodzenie"