Zakład Poprawczy
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Długa 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dyrektor:
Krzysztof Mikos

(41)2624313
 sekretariat@ostrowiec.zp.gov.pl